Studietoelage

30 / aug

Het Ministerie van Onderwijs verleent onder bepaalde voorwaarden een studietoelage aan leerlingen van het secundair onderwijs.
Het gezinsinkomen is de belangrijkste voorwaarde.
Meer info hierover staat in een folder die je ook op ons secretariaat kan krijgen.

Je kan deze informatie ook terugvinden op ond.vlaanderen.be/studietoelagen. Als je denkt dat je aan de voorwaarden voldoet, kan je ook je aanvraag indienen via bovenstaande site.

Ter info: wie vorig jaar al een aanvraag deed, krijgt automatisch een hernieuwingdossier toegestuurd.

studietoelagen.be