Olé !

6 / jan

Euh… School?  Euh… Plezant?
Wel:  je kan dat altijd komen checken.

Met onze school beloven wij (het kopieermachien incluis) alvast dat we zullen doen wat je van een deftige school mag (moet) verwachten:  dat wij hier ons best doen.

Anders gezegd: we gaan alles op alles zetten om het interessant maken én te houden, om het aangenaam te maken (‘Hoera, terug naar school!’), en – natuurlijk – ook om het samen plezant te maken.

Om het met SMMA-TV te zeggen: