Bij afwezigheid…

7 / jan

Update: als een leerling afwezig is, verwachten we dat de ouders de school telefonisch verwittigen.
Als dit niet gebeurt, stuurt de school een sms naar de ouders.