Heraanleg “rond punt”

30 / aug

Mededeling van het gemeentebestuur:

We maakten de schoolomgeving in de Parklaan veiliger door het aanbrengen van wegmarkeringen, het heroriënteren van parkeren en elementen te plaatsen die de inrichting van het plein optimaliseren.

Het rondpunt Parklaan/Pastinaken wordt aangelegd als veilige T-aansluiting met duidelijke zones waar mag gereden en gefietst worden.
Het gedeelte tussen Pastinakenstraat en Bergestraat is als fietsstraat ingericht met een centrale parkeerstrook om doorgaand verkeer te ontraden.
De fietser krijgt op die manier ook een prominente plaats.

Op de Pastinakenstraat is de overgang van 50 km/u naar 30 km/u duidelijk gemaakt d.m.v. verdrijvingsvlakken.
Dit zorgt ook voor een veiligere oversteek aan het Waalborrepark en de Sportloods, zowel vanop de Pastinakenstraat als vanop de Witteramsdal.

Ouders die hun kind met de wagen naar school brengen, kunnen parkeren op de (gratis) Boekfosparking.
Op die manier wordt het aan de schoolpoort voor voetgangers en fietsers een stuk veiliger.