STEM - Technieken

STEM - Technieken

  1A - Kla-Tal 1A - STEM-We 1A - STEM-Te 1A - Mod-Tal
       
DIFFERENTIATIE
Latijn 4 - - -
STEM - 2 2 -
Frans - - - 1
Nederlands - - - 1
ICT - 1 1 1
ICT, rem. en verd.* 1 - - -
rem. en verd.* (Fra/Ned/wis) - 2 2 2
         
ALGEMENE VORMING  (gemeenschappelijk in 1A)    
aardrijkskunde 2 2 2 2
beeld 1 1 1 1
Frans 3 3 3 3
Engels 1 1 1 1
geschiedenis 1 1 1 1
godsdienst 2 2 2 2
lichamelijke opvoeding (LO) 2 2 2 2
mens en samenleving 2 2 2 2
muziek 1 1 1 1
natuurwetenschappen 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4
techniek 2 2 2 2
wiskunde 4 4 4 4
         
TOTAAL 32 32 32 32

* remediëring en verdieping