Latijn

Latijn

aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 4
geschiedenis 2
godsdienst 2
Latijn 5
lichamelijke opvoeding (LO) 2
muzikale opvoeding (MO) 1
natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
socio-economische initiatie (SEI) 1
techniek 2
wiskunde 5
   
TOTAAL 32