Moderne wetenschappen

Moderne wetenschappen

aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 4
geschiedenis 2
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding (LO) 2
muzikale opvoeding (MO) 1
natuurwetenschappen 1
Nederlands 5
socio-economische initiatie (SEI) 2
techniek 2
wetenschappelijk werk 3
wiskunde 5
   
TOTAAL 32