Reglement

Reglement

In bijlage hieronder: ons schoolreglement.

Duidelijk is duidelijk, eerlijk is eerlijk, en juist is juist.

De bijlage(n)