Studieaanbod

Tip: klik op de naam van de studierichting voor meer details.

Eerste graad: leerjaren 1 en 2

Al deze studierichtingen worden aangeboden in campus Middenschool.

EERSTE GRAAD
A-stroom B-stroom
1 1A – klassieke talen
1A – moderne talen
1A – STEM
1B
2 2A – economie & organisatie
2A – klassieke talen
2A – maatschappij & welzijn
2A – moderne talen & wetenschappen
2A – STEM-technieken
2A – STEM-wetenschappen
2B – economie & maatschappij
2B – STEM-technieken

Tweede graad: leerjaren 3 en 4

De geel gemarkeerde studierichtingen worden aangeboden in campus Walfergem, de blauw gemarkeerde studierichtingen worden aangeboden in campus Koensborre.

Domein Finaliteit doorstroom Dubbele finaliteit Finaliteit arbeidsmarkt
domeinoverschrijdend domeingebonden domeingebonden domeingebonden
3-4 economie en organisatie economische wetenschappen bedrijfswetenschappen bedrijf & organisatie organisatie & logistiek
maatschappij en welzijn humane wetenschappen maatschappij- & welzijnswetenschappen maatschappij & welzijn zorg & welzijn
STEM natuurwetenschappen technologische wetenschappen
bouwwetenschappen
elektromechanische technieken hout
taal en cultuur latijn
moderne talen

Derde graad: leerjaren 5 en 6

Domein Finaliteit doorstroom Dubbele finaliteit Finaliteit arbeidsmarkt
domeinoverschrijdend domeingebonden domeingebonden domeingebonden
5-6 economie en organisatie economie – moderne talen
economie – wiskunde
bedrijfswetenschappen* commerciële organisatie onthaal, organisatie en sales
maatschappij en welzijn humane wetenschappen welzijnswetenschappen opvoeding en begeleiding basiszorg en ondersteuning
STEM wetenschappen – wiskunde technologische wetenschappen en engineering
bouw- en houtwetenschappen
elektromechanische technieken mechanische vormgeving
binnenschrijnwerk en interieur
taal en cultuur latijn – wiskunde
latijn – moderne talen
moderne talen – wetenschappen
moderne talen

* 6de leerjaar Bedrijfswetenschappen vanaf het schooljaar 2025-2026

  • Finaliteit doorstroom (D): deze studierichtingen bereiden je voor op hoger onderwijs.
  • Domeinoverschrijdend (DO): deze studierichtingen sluiten aan bij meer dan één domein.
  • Domeingebonden (DG): deze studierichtingen behoren tot één domein.
  • Dubbele finaliteit (D/A): deze studierichtingen bereiden je voor op hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt.
  • Arbeidsmarktfinaliteit (A): deze studierichtingen bereiden je voor op de arbeidsmarkt.

Derde graad: 7de specialisatie leerjaren

Afbouw studieaanbod vanaf schooljaar 2025-2026.

 

economie en organisatie maatschappij en welzijn STEM
7 kantooradministratie en gegevensbeheer thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige computergestuurde werktuigmachines
interieurinrichting
  • Onderwijsvorm: Deze studierichtingen behoren tot de BSO-stroom.
  • Studierichtingen op campus Koensborre zijn gegroepeerd in domeinen, waarbinnen de leerlingen de leerstof vanuit een meer praktische benadering (BSO) of een meer theoretische benadering (TSO) aanleren.
  • Campus Walfergem kent in het 5de en 6de jaar geen opdeling in domeinen. Alle studierichtingen zijn er domeinoverschrijdend en eerder theoretisch (ASO). Ze sluiten dus aan bij meer dan één domein. We hebben ze in de tabel geplaatst bij het domein waar ze inhoudelijk het meest bij aanleunen.
  • (*) voor wiskunde kies je hier voor een pakket van 6u/week of voor een pakket van 8u/week.