Studieaanbod

Tip: klik op de naam van de studierichting voor meer details.

Eerste graad: leerjaren 1 en 2

Al deze studierichtingen worden aangeboden in campus Middenschool.

1e GRAAD
A-stroomB-stroom
11A – klassieke talen
1A – moderne talen
1A – STEM
1B
22A – economie & organisatie
2A – klassieke talen
2A – maatschappij & welzijn
2A – moderne talen & wetenschappen
2A- STEM-technieken
2A – STEM-wetenschappen
2B – economie & organisatie
2B – maatschappij & welzijn
2B – STEM-technieken

Tweede graad: leerjaren 3 en 4

De geel gemarkeerde studierichtingen worden aangeboden in campus Walfergem, de blauw gemarkeerde studierichtingen worden aangeboden in campus Koensborre.

DomeinFinaliteit doorstroomDubbele finaliteitFinaliteit arbeidsmarkt
domeinoverschrijdenddomeingebondendomeingebondendomeingebonden
3-4economie en organisatieeconomische wetenschappenbedrijfswetenschappenbedrijf & organisatieorganisatie & logistiek
maatschappij en welzijnhumane wetenschappenmaatschappij- & welzijnswetenschappenmaatschappij & welzijnzorg & welzijn
STEMnatuurwetenschappentechnologische wetenschappen
bouwwetenschappen
elektromechanische techniekenmechanica*
hout
taal en cultuurlatijn
moderne talen
 • Finaliteit doorstroom (D): deze studierichtingen bereiden je voor op hoger onderwijs.
 • Dubbele finaliteit (D/A): deze studierichtingen bereiden je voor op hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt.
 • Arbeidsmarktfinaliteit (A): deze studierichtingen bereiden je voor op de arbeidsmarkt.
 • Domeinoverschrijdend (DO): deze studierichtingen sluiten aan bij meer dan één domein.
 • Domeingebonden (DG): deze studierichtingen behoren tot één domein.

*enkel het 4de leerjaar

Derde graad: leerjaar 5

DomeinFinaliteit doorstroomDubbele finaliteitFinaliteit arbeidsmarkt
domeinoverschrijdenddomeingebondendomeingebondendomeingebonden
5economie en organisatieeconomie – moderne talen
economie – wiskunde
bedrijfswetenschappen**commerciële organisatieonthaal, organisatie en sales
maatschappij en welzijnhumane wetenschappenwelzijnswetenschappenopvoeding en begeleidingbasiszorg en ondersteuning
STEMwetenschappen – wiskundetechnologische wetenschappen en engineering
bouw- en houtwetenschappen
elektromechanische techniekenmechanische vormgeving
binnenschrijnwerk en interieur
taal en cultuurlatijn – wiskunde
latijn – moderne talen
moderne talen – wetenschappen
moderne talen

**vanaf schooljaar 2024-2025

Derde graad: leerjaren 6 en 7

Afbouw studieaanbod vanaf schooljaar 2024-2025.

economie en organisatiemaatschappij en welzijnSTEMtaal en cultuur
6economie – moderne talen(1)
economie – wiskunde(1)
humane wetenschappen(1)wetenschappen – wiskunde(1)latijn – wiskunde*(1)
latijn – moderne talen(1)
moderne talen – wetenschappen(1)
handel(2)kantoor(3)sociale en technische wetenschappen(2)verzorging(3)industriële wetenschappen(2)elektromechanica(2)
bouwtechnieken(2)
werktuigmachines(3)
houtbewerking(3)
7kantooradministratie en gegevensbeheer(3)thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige(3)computergestuurde werktuigmachines
interieurinrichting
 • Onderwijsvorm:
  • (1): Deze studierichtingen behoren tot de ASO-stroom.
  • (2): Deze studierichtingen behoren tot de TSO-stroom.
  • (3): Deze studierichtingen behoren tot de BSO-stroom.
 • Studierichtingen op campus Koensborre zijn gegroepeerd in domeinen, waarbinnen de leerlingen de leerstof vanuit een meer praktische benadering (BSO) of een meer theoretische benadering (TSO) aanleren.
 • Campus Walfergem kent in het 5e en 6e jaar geen opdeling in domeinen. Alle studierichtingen zijn er domeinoverschrijdend en eerder theoretisch (ASO). Ze sluiten dus aan bij meer dan één domein. We hebben ze in de tabel geplaatst bij het domein waar ze inhoudelijk het meest bij aanleunen.
 • (*) voor wiskunde kies je hier voor een pakket van 6u/week of voor een pakket van 8u/week.