1B

1B

  1B
DIFFERENTIATIE
Nederlands/Frans 1
ICT 1
techniek en talentenverkenning 2
klasuur 1
   
 ALGEMENE VORMING 
beeld 2
Engels 1
Frans 2
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding  (LO) 2
maatschappelijke vorming  (MAVO) 3
muziek 1
natuur en ruimte 2
Nederlands 4
techniek 4
wiskunde 4
   
TOTAAL 32