2A - Moderne Talen & Wetenschappen

2A - Moderne Talen & Wetenschappen

   
BASISOPTIE
moderne talen 
(Nederlands, Frans en Engels)
3
wetenschappen 2
differentiatie Frans 1
differentiatie wiskunde 1
   
 ALGEMENE VORMING 
aardrijkskunde 1
beeld 1
Engels 2
Frans 3
geschiedenis 2
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding (L.O.) 2
muziek 1
natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
techniek 2
wiskunde 4
   
TOTAAL 32