2A - Economie & Organisatie

2A - Economie & Organisatie

   
BASISOPTIE
economie & organisatie 5
differentiatie Frans 1
differentiatie wiskunde 1
   
 ALGEMENE VORMING 
aardrijkskunde 1
beeld 1
Engels 2
Frans 3
geschiedenis 2
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding (L.O.) 2
muziek 1
natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
techniek 2
wiskunde 4
   
TOTAAL 32