2B - Economie & Organisatie

2B - Economie & Organisatie

   
BASISOPTIE
economie & organisatie 10
differentiatie Frans/Nederlands 1
differentiatie wiskunde 1
   
 ALGEMENE VORMING 
Engels 1
Frans 2
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding (L.O.) 2
maatschappelijke vorming (MaVo) 2
muziek 1
Nederlands 3
techniek 2
wetenschappen 2
wiskunde 3
   
TOTAAL 32