1B

 

1B
DIFFERENTIATIE
UP Frans of Nederlands 1
ICT 1
talentenverkenning 2
klasuur 1
 ALGEMENE VORMING
artistieke vorming 3
Engels 1
Frans 2
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding (LO) 2
maatschappelijke vorming (MAVO) 3
natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
techniek 4
wiskunde 4
TOTAAL 32