1A - Moderne Talen

1A - Moderne Talen

  1A - Kla-Tal 1A - STEM 1A - Mod-Tal
  wet* tec*
DIFFERENTIATIE
Latijn 4 - - -
STEM - 2 2 -
Frans -  - - 1
Nederlands - - 1
ICT -  1 1 1
ICT, UP** 1  - - -
UP** (Fra/Ned/wis) -  2 2 2
      
ALGEMENE VORMING  (gemeenschappelijk in 1A)    
aardrijkskunde 2  2 2 2
beeld 1  1 1 1
Frans 3  3 3 3
Engels 1  1 1 1
geschiedenis 1  1 1 1
godsdienst 2  2 2 2
lichamelijke opvoeding (LO) 2  2 2 2
mens en samenleving 2  2 2 2
muziek 1  1 1 1
natuurwetenschappen 2  2 2 2
Nederlands 4  4 4 4
techniek 2  2 2 2
wiskunde 4  4 4 4
   
TOTAAL 32  32 32 32

Het verschil tussen STEM-Wetenschappen en STEM-Technieken: in Wetenschappen komt uitbreidingsleerstof systematisch aan bod, in Technieken niet.

** UP staat voor: update en upgrade. Update is een les remediëring (nieuwe uitleg, herhaling...). Upgrade is een les met verdiepingsleerstof.