1A – Moderne Talen

 

1A – Kla-Tal1A – STEM1A – Mod-Tal
wet* tec*
DIFFERENTIATIE
Latijn4
STEM22
Frans –1
Nederlands– 1
ICT 111
ICT, UP**1  –
UP** (Fra/Ned/wis) 222
  
ALGEMENE VORMING  (gemeenschappelijk in 1A)   
aardrijkskunde2  222
beeld1  111
Frans3  333
Engels1  111
geschiedenis1  111
godsdienst2  222
lichamelijke opvoeding (LO)2  222
mens en samenleving2  222
muziek1  111
natuurwetenschappen2  222
Nederlands4  444
techniek2  222
wiskunde4  444
TOTAAL32  323232

* Het verschil tussen STEM-Wetenschappen en STEM-Technieken: in Wetenschappen komt uitbreidingsleerstof systematisch aan bod, in Technieken niet.

** UP staat voor: update en upgrade. Update is een les remediëring (nieuwe uitleg, herhaling…). Upgrade is een les met verdiepingsleerstof.