2B – Economie & Organisatie / Maatschappij & Welzijn

2B – Economie & Organisatie / Maatschappij & Welzijn

BASISOPTIE
economie & organisatie 5
maatschappij & welzijn 5
DIFFERENTIATIE
UP Frans/Ned/Wis 1
klasuur 1
BASISVORMING
artistieke vorming 1
Engels 1
Frans 2
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding (L.O.) 2
maatschappelijke vorming (MaVo) 2
natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
techniek 2
wiskunde 3
TOTAAL 32