2B – Economie & Organisatie / Maatschappij & Welzijn

2B – Economie & Organisatie / Maatschappij & Welzijn

BASISOPTIE
economie & organisatie5
maatschappij & welzijn5
DIFFERENTIATIE
UP Frans/Ned/Wis1
klasuur1
BASISVORMING
artistieke vorming1
Engels1
Frans2
godsdienst2
lichamelijke opvoeding (L.O.)2
maatschappelijke vorming (MaVo)2
natuurwetenschappen1
Nederlands4
techniek2
wiskunde3
TOTAAL32