2B – STEM-technieken

BASISOPTIE
STEM-technieken 10
DIFFERENTIATIE
UP Frans of Nederlands 1
klasuur 1
BASISVORMING
artistieke vorming 1
Engels 1
Frans 2
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding (LO) 2
maatschappelijke vorming (MaVo) 2
natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
techniek 2
wiskunde 3
TOTAAL 32