1A – STEM

1A – Kla-Tal 1A – STEM 1A – Mod-Tal
wet* tec*
DIFFERENTIATIE
Latijn 4
STEM 2 2
Frans 1
Nederlands 1
ICT 1  1 1 1
UP Frans** 1 1 1
UP wiskunde** 1 1 1
  
ALGEMENE VORMING  (gemeenschappelijk in 1A)   
aardrijkskunde 2 2 2 2
artistieke vorming 2 2 2 2
Engels 1 1 1 1
Frans 4 4 4 4
geschiedenis 1 1 1 1
godsdienst 2 2 2 2
lichamelijke opvoeding (LO) 2 2 2 2
mens en samenleving 2 2 2 2
natuurwetenschappen 2 2 2 2
Nederlands (4u + 1u UP) 5 5 5 5
techniek 1 1 1 1
wiskunde 4  4 4 4
 
TOTAAL 32  32 32 32

* Het verschil tussen STEM-Wetenschappen en STEM-Technieken: in Wetenschappen komt uitbreidingsleerstof systematisch aan bod, in Technieken niet.

** UP staat voor: update en upgrade. Update is een les remediëring (nieuwe uitleg, herhaling…). Upgrade is een les met verdiepingsleerstof.