1A – STEM

 

1A – Kla-Tal1A – STEM1A – Mod-Tal
wet* tec*
DIFFERENTIATIE
Latijn4
STEM22
Frans 1
Nederlands 1
ICT 111
ICT, UP**1 
UP** (Fra/Ned/wis) 222
  
ALGEMENE VORMING  (gemeenschappelijk in 1A)   
aardrijkskunde2 222
beeld1 111
Frans3 333
Engels1 111
geschiedenis1 111
godsdienst2 222
lichamelijke opvoeding (LO)2 222
mens en samenleving2 222
muziek1 111
natuurwetenschappen2 222
Nederlands4 444
techniek2 222
wiskunde4 444
 
TOTAAL32 323232

* Het verschil tussen STEM-Wetenschappen en STEM-Technieken: in Wetenschappen komt uitbreidingsleerstof systematisch aan bod, in Technieken niet.

** UP staat voor: update en upgrade. Update is een les remediëring (nieuwe uitleg, herhaling…). Upgrade is een les met verdiepingsleerstof.